GRAFIKA

Grafika so vizualne podobe oziroma modeli, ki se nahajajo na platnu, sliki, papirju, zaslonu,…

Načinu prikazovanja grafike na zaslonu pravimo računalniška grafika. Računalniška grafika je disciplina računalništva, ki se ukvarja z ustvarjanjem, pomnenjem, predstavitvijo, obdelavo in prikazom grafičnih objektov s pomočjo računalnika.

Danes postaja ta vrsta grafike pomembnejša, saj so ljudem vizualne podobe lažje in hitrejše za razumevanje.

Glede na način generiranja slike na računalniškem zaslonu ločimo dve vrsti grafike:

(povzeto po 27)