VIRI IN LITERATURA

RASTRSKA GRAFIKA

  1. Roelofs, G. (14.3.2009). A Basic Introduction to PNG Features. Pridobljeno s http://www.libpng.org/pub/png/pngintro.html

  2. Portable Network Graphics. (12.1.2019). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
  3. Burgett, G. in Grigonis, H. (21.5.2018). JPEG vs. PNG: When and why to use one format over the other. Pridobljeno s https://www.digitaltrends.com/photography/jpeg-vs-png/
  4. Portable Network Graphics. (12.1.2019). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics

  5. Herlah, J. (2009). Praktična uporaba algoritmov stiskanja podatkov. (Diplomsko delo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko). Pridobljeno s https://dk.um.si/Dokument.php?id=9767

GIMP

6. GIMP- GNU Image Manipulation Program. (b.d.). Pridobljeno s https://www.gimp.org/

7. Gimp. (4.12.2018). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/GIMP

VEKTORSKA GRAFIKA

8. Fisher. T. (17.12.2018). What is an SVGfile?.  Pridobleno s https://www.lifewire.com/svg-file-4120603

9. Need to open a SVG file. (b.d.). Pridobljeno s https://www.coreldraw.com/en/pages/svg-file/

10. Štokelj, M. (2014). Uporaba SVG pri razvoju odzivnih spletnih strani. Pridobljeno s http://eprints.fri.uni-lj.si/2447/1/%C5%A0tokelj_M-1.pdf

INKSCAPE

11. Predstavitev programa Inkscape. (b.d.). Pridobljeno s http://erid.tsckr.si/7/inkscape_navodila/uvod.html

12. Inkscape. (23.1.2019). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape

13. Inkscape Overview. (b.d.). Pridobljeno s https://inkscape.org/about/

WAVE

14. Fisher, T. (6.10.2018). What Are WAV & WAVE Files?. Pridobljeno s  https://www.lifewire.com/wav-wave-files-2622395

15. Resource Interchange File Format (RIFF). (31.5.2018). Pridobljeno s https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/xaudio2/resource-interchange-file-format–riff-

16. Resource Interchange File Format Services. (31.5.2018). Pridobljeno s https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/multimedia/resource-interchange-file-format-services

17. WAV. (27.1.2019). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/WAV

18. Gavin, B. (29.10.2018). What Are WAV and WAVE Files (and How Do I Open Them)?. Pridobljeno s https://www.howtogeek.com/392504/what-are-wav-and-wave-files-and-how-do-i-open-them/

19. Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM). (b.d.) Pridobljeno s https://www.techopedia.com/definition/5877/adaptive-differential-pulse-code-modulation-adpcm

20. Adaptive differential pulse-code modulation. (5.2.2018). Pridobljeno s https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_differential_pulse-code_modulation

FLV

21. Damiš, T. (b.d.). Digitalni video formati in njihove lastnosti. Pridobljeno s http://305.gvs.arnes.si/paska/?p=771

22. Fisher, T. (5.9.2018). What is an FLV file?. Pridobljeno s https://www.lifewire.com/what-is-an-flv-file-2621348

23. H.264 (MPEG-4 AVC). (2005). Pridobljeno s https://whatis.techtarget.com/definition/H264-MPEG-4-AVC

24. AVI vs FLV. (b.d.). Pridobljeno s http://www.iorgsoft.com/compare/avi-vs-flv-comparison.html

25. Karamehić, B. (2015). Primerjava standardov video kodiranja H.264 AVC in H.265 HEVC. (Diplomsko delo, Fakulteta za elektrotehniko). Pridobljeno s https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=81786&lang=slv

26. An Overview of H.264 Advanced Video Coding. (b.d.). Pridobljeno s https://www.vcodex.com/an-overview-of-h264-advanced-video-coding/

27. Pantović, D. (2011). Uporaba programov za delo z grafiko v osnovni šoli (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/332/1/Diplomsko_delo_Dijana_Pantovic.pdf

INFOGRAFIKA

28. Sunawang A. (4.1.2018). Crello vs Canva. Clash of the Twins. Pridobljeno s https://medium.com/@sunawang/crello-vs-canva-clash-of-the-twins-3958af82c36f

29. Top 12 Tools For Creating Infographics. (10.4.2018). Pridobljeno s https://www.infographicdesignteam.com/blog/top-12-tools-for-creating-infographics/

30. Rashidi, F. (b.d.). Visme vs. Piktochart: Which One is Right for You? Pridobljeno s https://visme.co/blog/visme-vs-piktochart/

VIDEO IN ZVOK

31. Zvok. (21.5.2018). Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvok

32. Video. (22.2.2018). Pridobljeno s https://sl.wikipedia.org/wiki/Video