Format SVG (Scalable Vector Graphics)

LASTNOSTI FORMATA

SVG je jezik za opisovanje dvodimenzionalne grafike.  Kot samostojni format pa uporablja obliko besedila, ki temelji na XML (datoteka s preprostim besedilom). Format XML opisuje kako naj se slika pojavi. SVG koda uporabljena v HTML dokumentih pa uporablja HTML sintakso. [povzeto po 9]

SVG format je bil ustvarjen leta 1999 in ga še vedno razvija W3C (World Wide Web Consortium). Sprva je bil namen tega formata širjenje grafičnih vsebin preko spleta. Za to je namreč primeren ker dopušča iskanje, indeksiranje, stiskanje in skriptiranje. [9]

SVG datoteka omogoča uporabniku, da jo poveča ali zmanjša, ne da bi pri tem izgubil kakovost, oziroma drugače povedano je resolucijsko neodvisen. SVG je torej primeren tako za splet kot tudi za tiskanje. Uporabnik lahko samem tekstovnem dokumentu spremeni velikost slike, ne da bi pri tem vplival na kvaliteto slike.

SVG slike na spletu se lahko prilagodijo velikosti okna (neodvisno od resolucije). Poleg tega pa SVG slike omogočajo tudi opise s katerimi se jih lahko išče z iskalniki.

 

PRIMERNOST UPORABE

SVG je primeren za uporabo na spletu. Slike so sestavljene iz točk, črt, krivulj, ploskev, ne pa iz mreže pikslov, zaradi česar je ločljivost povsem neodvisna.

Format je zelo primeren za izdelavo logotipov ter ikon, saj je pri te teh zelo pomembno, da ostanejo ne glede na povečavo jasne in neodvisne od resolucije.

Standard SVG poleg kreiranja statičnih grafik, omogoča tudi izdelavo animacij, ki so na spletu zelo priljubljen način predstavitve podatkov. Prikazano vsebino lahko na ta način namreč naredimo bolj odzivno glede na uporabnikova dejanja ter enostavnejšo za razumevanje. [10]

 

NAČINI KODIRANJA

Slike SVG temeljijo na XML, vsebujejo veliko ponavljajočih se fragmentov besedila, zato so zelo primerne za algoritme stiskanja podatkov brez izgub.  Ko je bila slika enkrat kompresirana z gzip algoritmom (Gzip je prost in odprtokodni algoritem za stiskanje datotek), se shrani pod končnico .svgz. [povzeto po 8]

Sam algoritem temelji na algoritmu Deflate, kateri je kombinacija LZW in Huffmanovega kodiranja. Več o tem si lahko preberete tudi pri opisu kodiranja PNG datotek.

Več o algoritmu Gzip si lahko preberete v ostalih virih.

 

Več o uporabi formata SVG: